2014 blev et godt år for togenes rettidighed. Hele 97,3 procent af S-togene og 94,1 procent af alle Fjern- og Regionaltog var til tiden. Det er ny rettidighedsrekord for S-togene og 0,2 procentpoint fra en nye rekord for Fjern- og Regionaltogene.

Rettidigheden for Øresundstogene var på 90,1 procent.

Direktør for Operation i DSB Anders Egehus, der er ansvarlig for den daglige togdrift udtaler. ”Vi fastholder det flotte resultat i et år med et meget højt antal sporarbejder. Det vidner om en flot indsats af vores medarbejdere, når vi sammen med Banedanmark har kunnet levere så god en rettidighed. Jeg vil især gerne fremhæve den stærke rettidighedskultur hos vores kørende personale som en medvirkende årsag.” siger direktør for Operation i DSB Anders Egehus, der er ansvarlig for den daglige togdrift.

Fremadrettet vil DSB gøre brug af de erfaringer man har fået fra S-togene, og som gjorde at rettidigheden var rekordhøjd i 2014, på Fjern og Regionaltog samt Øresund for at forbedre rettidigheden.